Αναλυτές Καυσαερίων


BrainBee AGS-688 – Αναλυτής Καυσαερίων

Αναλυτής καυσαερίων εύκολος προς τη χρήση του και απαραίτητος για κάθε επαγγελματία.
Ο AGS-688 μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για έλεγχο καυσαερίων στις επιθεωρήσεις, όσο και για το συνήθη έλεγχο σε εργασίες επισκευής στα οχήματα.

Περισσότερα