ΙΔΕΕΑ – Τεχνικές Εκδόσεις


Οι Τεχνικές Εκδόσεις του ΙΔΕΕΑ διαπραγματεύονται θέματα που αφορούν κυρίως τον τρόπο λειτουργίας των μηχανισμών και συστημάτων του αυτοκινήτου, τον έλεγχο, την επισκευή και τη συντήρηση τους.

Αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια κάθε έμπειρου επαγγελματία, σπουδαστή, μαθητή ή καθηγητή.

Ρωτήστε μας

Οι εκδόσεις του ΙΔΕΕΑ (Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου)

απευθύνονται σε κάθε φίλο του αυτοκινήτου και ειδικότερα στους :

  • •     Επισκευαστές
  • •     Σπουδαστές
  • •     Μαθητές
  • •     Εκπαιδευτικούς

αλλά και σε κάθε οδηγό που ζητά να ενημερωθεί για τη λειτουργία και την ασφάλεια του αυτοκινήτου.

Download: